SCORE DETAILS

MICHI STEFANO

ZERBINATI MASSIMILIANO

KO1M

RUNNING ORDER : 107

Cold bore : 342m

Target 1 V V V
Target 2 O V O
Target 3 O V V
Target 4 V V V

SCORE
14435

DURATION OF THE PASSAGE :

6:47 Min